Kitapta Yayımlanmaya Uygun Görülen Metinler

BAŞLIK YAZAR
1 THE EUROPEAN CLUB AS ‘A FORTRESS IMPREGNABLE’ IN BURMESE DAYS AND THE HEART OF THE MATTER. Abdullah Nejat Töngür
2 LEO MALET’NİN DU RÉBECCA RUE DES ROSIERS ADLI ROMANINDA BELLEK, İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE YAHUDİLER Ahmet Özkan
3 ALEXANDER KLUGE’nin “EIN BLAUER MONTAG” öyküsü bağlamında KÖTÜMSER BİR “OLMAYANA ERGİ” çıkarımı Ali Osman Öztürk
4 Autumn: Environmental Memory in the Withering World Ayşe Şensoy
5 HOMEROS’UN ODYSSEİA’SINDA BELLEK VE ANIMSAMA Ayşen SİNA
6 Peter Ackroyd’un Hawksmoor Adlı Eserinde Mekânsal Bellek Aytaç Ören
7 AN EXPLORATORY STUDY ON INTERCULTURAL PHENOMENON: INTERVIEW WITH ERASMUS STUDENTS B. Zeynep Özışık
8 Formation of Collective Memory in
Winsome Pinnock’s Leave Taking
Banu Öğünç
9 Giorgio Bassani’de Belleğin Temel Unsurları Barış Yücesan
10 Borges’in Ölümsüz Adlı Öyküsünde Kurgusal Evrende Zaman-Mekân ve Bellek İlişkisinin İncelenmesi Burcu TEKİN
11 FEDERIGO TOZZI: BELLEK, EDEBİYAT VE KATHARSİS RICORDI DI UN IMPIEGATO Bülent AYYILDIZ
12 We Are What We Remember? Human As Memory, Memory As (Un)Reality In William Gibson’s Cyberpunk Cosmos Cem Kılıçarslan
13 Three Aspects Of Nostalgia In Ian Mcewan’s The Child In Time Cihan Yazgı
14 J.M. Coetzee’nin Michael K. Yaşamı Ve Yaşadığı Dönem Adlı Eserinde Bellek Ve Çöp Derya Emir
15 La Mauvaise Mémoire Dans L’œuvre Intitulée Fin de Partie de Samuel Beckett Ece Yassıtepe Ayyıldız
16 in the red kitchen: a neo-victorian text of memory Ela İpek Gündüz
17 Rôle Créatif de la Mémoire chez Proust et chez Hisar Emel ÖZKAYA
18 Androgynous Identity And Dementia In Mantissa Emel Uğuz
19 MEMOIRE DE L’ESCLAVAGE ET LA LIBERTE DANS DEUX ROMANS DE JACQUES-STEPHEN ALEXIS Esra BÜYÜKŞAHİN
20 Milan Kundera’nın Bilmemek Adlı Romanında Yitik Geçmiş ve Şimdi Çatışmasının Aidiyet Sorunsalına Etkisi. Fatih Aynacı
21 Milan Kundera’nın Bilmemek Adlı Romanında Yitik Geçmiş ve Şimdi Çatışmasının Aidiyet Sorunsalına Etkisi. Fatih Aynacı
22 ALAIN ROBBE GRILLET’NİN “DJİNN UN TROU ROUGE ENTRE LES PAVÉS DİSJOİNTS ” ADLI ROMANINDA YANILSAMALI YOLCULUKLAR   YA DA BELLEĞİN LABİRENTİNDE Fatma Kaba
23 Love Beyond Borders In Partition Fatma Kalpaklı
24 Memory And Storytelling In The Pillowman By Martin Mcdonagh Gaye Kuru
25 İDEOLOJİK BELLEĞİN TEŞKİLİNDE ÇEVİRİNİN ROLÜ: GERMINAL Gülay GÜLER
26 Cultural Memory Through Mothering In African American And Black British Women’s Writing Gülrenk Hayırcıl Oral
27 Spuren Des Krieges Auf Den Kindern Im Werk “Nicht Weinen Li” Von Else Günther Halime Yeşilyurt
28 Sonya Hartnett’in Gümüş Eşek İsimli Eserinde Savaşın Çocuk ve Yetişkin Hafızasındaki İzleri Halime Yeşilyurt, Selma Akol Göktaş
29 George Orwell’in Bin Dokuz Yüz Seksen Dört ve Yevgeni Zamyatin’in Biz Romanlarında Bellek-Kimlik-Nostalji ve Distopya Hande Altar
30 GEORGE ORWELL’S ‘East and West Memories’ in HIS BURMESE DAYS M. E. Yavuz
31 A Bard In Search Of Lost Time: The Time And Memory Perception In Thomas Wolfe’s The Lost Boy Mahmut Akar
32 YAZINSAL METİNLERDE ANLAM SORUNU Melik BÜLBÜL
33 Polytonal Memory Narration In Morrison’s Jazz Meryem Ayan
34 Ders Ortamında Edebi Metinlerle Yürütülen Alımlama Süreçleri ve Dil Eğitimine Katkısı Meryem Tuba Göğebakan
35 Can Memory Be Testimony To Facts? Julian Barnes’s The Sense Of An Ending Mevlüde Zengin
36 The Saboteur Memory In Jean Rhys’s Voyage In The Dark Mevlüde Zengin
37 Anglo-Saxon Cultural Memory and Identity Immortalised in Beowulf Nazan Yıldız
38 Deconstructing The Memory Of A Dystopia: Tracing Ecofeminist Reclections Within The Handmaid’s Tale Neşe Şenel
39 National And Cultural Memory In Colm Tóibín’s The Heather Blazing Nusret Ersöz
40 Primo Levi ve Bellek Oğuz KORAN
41 Memory of Soul in Tennyson’s In Memoriam A.H.H. Okan Ateş
42 Memory Of Soul In Tennyson’s In Memoriam A.H.H. Okan Ateş
43 Memory and Multiple Selves: An Illusory Reality in Bram Stoker’s Dracula Ömer ÖĞÜNÇ
44 ALMANCA, TÜRKÇE VE İNGİLİZCEDE TÜMEL- VEYA TİKEL NİCELEYİCİ BARINDIRAN TÜMCE YAPILARININ VICTOR YNGVE’NİN DERİNLİK HİPOTEZİ BAĞLAMINDA ANALİZİ Özge Sinem İmrağ
45 The Effect Of Memory On Identity In William Faulkner’s “A Rose For Emily” Pınar Süt Güngör
46 Toplumsal Bellek Bağlamında Bir Hatırlatma Alanı Olarak Sinema: ‘Çanakkale Savaşı’ Örneği Seher MİDİLLİ
47 The Place Of Memory In Wilkie Collins’s The Woman In White Sercan Öztekin
48 Berlin’de Bir Mezar ve Gaipten Gelen Sesler: Uwe Timm’in Yarı Gölge Romanında Bellek Mekânının Edebi Kurgulanışı Sevil Onaran, Gonca Kişmir
49 Yunan-Latin Mitolojisine Ait İsim ve Terimlerin Türk Edebiyatı Belleğindeki İlk Şekilleri Süheyla Yüksel
50 J.M.G. Le Clézio’nun Altın Arayıcısı (Le Chercheur d’or) Adlı Romanında Kolektif Bellek Düzleminde Bireysel Bilincin Ortaya Çıkışı Şevket KADIOĞLU
51 Memory Making Through Literature In Coetzee’s Disgrace Yıldıray Çevik
52 RECREATING “THE OTHER” THROUGH DISCOURSE: STEPHEN GREENBLATT’S “LEARNING TO CURSE: ASPECTS OF LINGUISTIC COLONIALISM IN THE SIXTEENTH CENTURY” Zehra Gündar
53 BARBARA FRISCHMUTH’UN “GÜNEŞTE GÖLGENİN YOK OLUŞU”  ROMANINDA KÜLTÜRLERARASILIK Zennube Şahin