Batı Edebiyatında Bellek Cilt 1

book_cover_bakea_v1

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1: MEMORY AND THE EIGHTEENTH-CENTURY FEMALE POET  1

CHRISTINE GERRARD

 

BÖLÜM 2: FORMATION OF COLLECTIVE MEMORY IN WINSOME PINNOCK’S LEAVE TAKING   24

BANU ÖĞÜNÇ

 

BÖLÜM 3: THREE ASPECTS OF NOSTALGIA IN IAN MCEWAN’S THE CHILD IN TIME   48

CİHAN YAZGI

 

BÖLÜM 4: J.M. COETZEE’NİN MICHAEL K. YAŞAMI VE YAŞADIĞI DÖNEM ADLI ESERİNDE BELLEK VE ÇÖP 67

DERYA EMİR

 

BÖLÜM 5: IN THE RED KITCHEN: A NEO-VICTORIAN TEXT OF MEMORY   81

ELA İPEK GÜNDÜZ

 

BÖLÜM 6: MİLAN KUNDERA’NIN BİLMEMEK ADLI ROMANINDA YİTİK GEÇMİŞ VE ŞİMDİ ÇATIŞMASININ AİDİYET SORUNSALINA ETKİSİ 95

FATİH AYNACI

 

BÖLÜM 7: CULTURAL MEMORY THROUGH MOTHERING IN AFRICAN AMERICAN AND BLACK WOMEN’S WRITING 114

GÜLRENK HAYIRCIL ORAL

 

BÖLÜM 8: PRESENT AS PAST: HOWARD BRENTON’S MEMORY GAMES IN THE ROMANS IN BRITAIN 144

KAĞAN KAYA

 

BÖLÜM 9: POLYTONAL MEMORY NARRATION IN MORRISON’S JAZZ  177

MERYEM AYAN

 

BÖLÜM 10: ANGLO-SAXON CULTURAL MEMORY AND IDENTITY IMMORTALISED IN BEOWULF  201

NAZAN YILDIZ

 

BÖLÜM 11: DECONSTRUCTING THE MEMORY OF A DYSTOPIA: TRACING ECOFEMINIST REFLECTIONS WITHIN THE HANDMAID’S TALE 223

NEŞE ŞENEL

 

BÖLÜM 12: NATIONAL AND CULTURAL MEMORY IN COLM TÓIBÍN’S THE HEATHER BLAZING   238

NUSRET ERSÖZ

 

BÖLÜM 13: MEMORY OF SOUL IN TENNYSON’S IN MEMORIAM A.H.H. 251

OKAN ATEŞ

 

BÖLÜM 14: MEMORY AND MULTIPLE SELVES: AN ILLUSORY REALITY IN BRAM STOKER’S DRACULA 264

ÖMER ÖĞÜNÇ

 

BÖLÜM 15: THE PLACE OF MEMORY IN WILKIE COLLINS’S THE WOMAN IN WHITE   292

SERCAN ÖZTEKİN

 

BÖLÜM 16: YUNAN-LATİN MİTOLOJİSİNE AİT İSİM VE TERİMLERİN TÜRK EDEBİYATI BELLEĞİNDEKİ İLK ŞEKİLLERİ 305

SÜHEYLA YÜKSEL

 

BÖLÜM 17: MEMORY-MAKING THROUGH LITERATURE IN COETZEE’S DISGRACE   327

YILDIRAY ÇEVİK

Batı Edebiyatında Bellek Cilt 2

book_cover_bakea_v2

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1: THE EUROPEAN CLUB AS ‘A FORTRESS IMPREGNABLE’ IN BURMESE DAYS AND THE HEART OF THE MATTER 1

NEJAT TÖNGÜR

 

BÖLÜM 2: AUTUMN: ENVIRONMENTAL MEMORY IN THE WITHERING WORLD   14

AYŞE ŞENSOY

 

BÖLÜM 3: PETER ACKROYD’UN HAWKSMOOR ADLI ESERİNDE MEKÂNSAL BELLEK   36

AYTAÇ ÖREN

 

BÖLÜM 4: ARE WE WHAT WE REMEMBER? HUMAN AS MEMORY, MEMORY AS (UN)REALITY IN WILLIAM GIBSON’S CYBERPUNK COSMOS 50

CEM KILIÇARSLAN

 

BÖLÜM 5: ANDROGYNOUS IDENTITY AND DEMENTIA IN MANTISSA   68

EMEL UĞUZ ÇİÇEK

 

BÖLÜM 6: GEORGE ORWELL’S ‘EAST AND WEST MEMORİES’ İN HIS BURMESE DAYS  83

ERTUĞ YAVUZ

 

BÖLÜM 7: LOVE BEYOND BORDERS IN PARTITION/MEMORIES OF PARTITION AND LOVE   100

FATMA KALPAKLI

 

BÖLÜM 8: MEMORY AND STORYTELLING IN THE PILLOWMAN BY MARTIN MCDONAGH   109

GAYE KURU

 

BÖLÜM 9: A BARD IN SEARCH OF LOST TIME: THE TIME AND MEMORY PERCEPTION IN THOMAS WOLFE’S THE LOST BOY 121

MAHMUT AKAR

 

BÖLÜM 10: THE SABOTEUR MEMORY IN JEAN RHYS’S VOYAGE IN THE DARK   132

MEVLÜDE ZENGİN

 

BÖLÜM 11: CAN MEMORY BE TESTIMONY TO FACTS? JULIAN BARNES’S SENSE OF AN ENDING   157

MEVLÜDE ZENGİN

 

BÖLÜM 12: THE EFFECT OF MEMORY ON IDENTITY IN WILLIAM FAULKNER’S “A ROSE FOR EMILY” 186

PINAR SÜT GÜNGÖR

 

BÖLÜM 13: THE ROLE OF SOCIAL MEMORY IN SREBRENICA MASSACRE IN A PATCH OF EARTH BY KITTY FELDE 197

SEDAT BAY

 

BÖLÜM 14: RECREATING “THE OTHER” THROUGH DISCOURSE: STEPHEN GREENBLATT’S “LEARNING TO CURSE: ASPECTS OF LINGUISTIC COLONIALISM IN THE SIXTEENTH CENTURY”  222

ZEHRA GÜNDAR

Batı Edebiyatında Bellek Cilt 3

book_cover_bakea_v3

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1: LEO MALET’NİN DU RÉBECCA RUE DES ROSIERS ADLI ROMANINDA BELLEK, İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE YAHUDİLER 1

AHMET ÖZKAN

 

BÖLÜM 2: KAYIP ÇOCUKLUK PEŞİNDE: MURATHAN MUNGAN’IN ‘PARANIN CİNLERİ’ İLE ‘HARİTA METOD DEFTERİ’NDE BELLEK, DIŞAVURUM VE MARCEL PROUST İLE YAKINLIK 22

AHMET YILMAZ

 

BÖLÜM 3: ALEXANDER KLUGE’NİN “EIN BLAUER MONTAG” ÖYKÜSÜ BAĞLAMINDA KÖTÜMSER BİR “OLMAYANA ERGİ” ÇIKARIMI 51

ALİ OSMAN ÖZTÜRK

 

BÖLÜM 4: HOMEROS’UN ODYSSEİA’SINDA BELLEK VE ANIMSAMA   78

AYŞEN SİNA

 

BÖLÜM 5: GİORGİO BASSANİ’DE BELLEĞİN TEMEL UNSURLARI  98

BARIŞ YÜCESAN

 

BÖLÜM 6: FEDERIGO TOZZI: BELLEK, EDEBİYAT VE KATHARSİS RICORDI DI UN IMPIEGATO   115

BÜLENT AYYILDIZ

 

BÖLÜM 7: BORGES’İN ÖLÜMSÜZ ADLI ÖYKÜSÜNDE KURGUSAL EVRENDE ZAMAN-MEKÂN VE BELLEK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 143

BURCU TEKİN

 

BÖLÜM 8: MARGUERİTE DURAS’NIN ACI BAŞLIKLI ANLATISINDA BİREYSEL BELLEK AKTARIMI 160

ÇAĞRI EROĞLU

 

BÖLÜM 9: LA MAUVAISE MÉMOIRE DANS L’ŒUVRE INTITULÉE FIN DE PARTIE DE SAMUEL BECKETT 176

ECE YASSITEPE AYYILDIZ

 

BÖLÜM 10: LÉON DENİS VE RUHSAL BELLEK ÜZERİNE 190

ELİF ÖNDEŞ

 

BÖLÜM 11: ROLE CREATIF DE LA MEMOIRE CHEZ PROUST ET CHEZ HISAR   204

EMEL ÖZKAYA

 

BÖLÜM 12: MEMOIRE DE L’ESCLAVAGE ET LA LIBERTE DANS DEUX ROMANS DE JACQUES-STEPHEN ALEXIS 235

ESRA BÜYÜKŞAHİN

 

BÖLÜM 13: MİLAN KUNDERA’NIN BİLMEMEK ADLI ROMANINDA YİTİK GEÇMİŞ VE ŞİMDİ ÇATIŞMASININ AİDİYET SORUNSALINA ETKİSİ 253

FATİH AYNACI

 

BÖLÜM 14: ALAIN ROBBE GRILLET’NİN “DJINN UN TROU ROUGE ENTRE LES PAVÉS DISJOINTS ” ADLI ROMANINDA YANILSAMALI YOLCULUKLAR   YA DA BELLEĞİN LABİRENTİNDE  271

FATMA KABA

 

BÖLÜM 15: BİREYSEL BELLEKLERİN ÖZGÜRLÜKLERİ TOPLUMSAL BELLEKLERİN OLUŞUMUNDA EDEBİYATIN ROLÜ 286

FÜSUN BİLİR ATASEVEN

 

BÖLÜM 16: SPUREN DES KRIEGES AUF DEN KINDERN IM WERK “NICHT WEINEN LI” VON ELSE GÜNTHER.. 304

HALİME YEŞİLYURT

 

BÖLÜM 17: GEORGE ORWELL’İN BİN DOKUZ YÜZ SEKSEN DÖRT VE YEVGENİ ZAMYATİN’İN BİZ ROMANLARINDA BELLEK-KİMLİK-NOSTALJİ VE DİSTOPYA 317

HANDE ALTAR

 

BÖLÜM 18: TÜRKÇE ÇEVİRMENLER SÖZLÜĞÜNE YÖNELİK İLK FAALİYETLER   339

MEHMET TAHİR ÖNCÜ

 

BÖLÜM 19: YAZINSAL METİNLERDE ANLAM SORUNU 359

MELİK BÜLBÜL

 

BÖLÜM 20: DERS ORTAMINDA EDEBİ METİNLERLE YÜRÜTÜLEN ALIMLAMA SÜREÇLERİ VE DİL EĞİTİMİNE KATKISI 382

MERYEM TUBA GÖĞEBAKAN

 

BÖLÜM 21: PRİMO LEVİ VE BELLEK 396

OĞUZ KORAN

 

BÖLÜM 22: TOPLUMSAL BELLEK BAĞLAMINDA BİR HATIRLATMA ALANI OLARAK SİNEMA: ‘ÇANAKKALE SAVAŞI’ ÖRNEĞİ 407

SEHER MİDİLLİ

 

BÖLÜM 23: SONYA HARTNETT’İN GÜMÜŞ EŞEK İSİMLİ ESERİNDE SAVAŞIN ÇOCUK VE YETİŞKİN HAFIZASINDAKİ İZLERİ 428

SELMA AKOL GÖKTAŞ, HALİME YEŞİLYURT

 

BÖLÜM 24: BERLİN’DE BİR MEZAR VE GAİPTEN GELEN SESLER: UWE TİMM’İN YARI GÖLGE ROMANINDA BELLEK MEKÂNININ EDEBİ KURGULANIŞI 440

SEVİL ONARAN, GONCA KİŞMİR

 

BÖLÜM 25: J.M.G. LE CLÉZİO’NUN ALTIN ARAYICISI (LE CHERCHEUR D’OR) ADLI ROMANINDA KOLEKTİF BELLEK DÜZLEMİNDE BİREYSEL BİLİNCİN ORTAYA ÇIKIŞI 461

ŞEVKET KADIOĞLU

 

BÖLÜM 26: LES EFFETS DE LA TRADUCTİON SUR LA MÉMOİRE COLLECTİVE À L’ÉPOQUE TANZİMAT 492

SULTAN DİLEK GÜLER

 

BÖLÜM 27: RHEINHARD JIRGL’İN DIE UNVOLLENDETEN ROMANINDA KÜLTÜREL VE KOLEKTİF BELLEK YANSIMALARI 512

ŞENAY KAYĞIN

 

BÖLÜM 28: YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDE YARATICI YAZI VE BELLEK   526

TÜLÜNAY DALAK

 

BÖLÜM 29: BARBARA FRISCHMUTH’UN “GÜNEŞTE GÖLGENİN YOK OLUŞU”  ROMANINDA KÜLTÜRLERARASILIK 545

ZENNUBE ŞAHİN